Viet Phap bakery chuẩn bị khai trương cơ sở 2 tại 426 Đường Bưởi phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình