Chủ TK: Lý Quốc Việt
Số TK: 00 11 000 411 546
Sở giao dịch - ngân hàng Vietcombank

Bánh Sinh Nhật tiêu biểu

Bánh Cưới

Bánh CockTail

Chuyên phục vụ tiệc CockTail, bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh ngọt pháp, bánh ngon... Copyright 2007 - 2013 by Quoc Viet French Bakery
Địa chỉ: 27 Phố Huế - Hà Nội - Điện thoại: 04.39430091